Zelemenjava

Festival Chelsea Fringe Ljubljana soustvarjajo:

IPoP – Inštitut za politike prostora 

Prostorož 

Park Tabor 

Zelemenjava  | 3. vseslovenska Zelemenjava

Pazi!park 

Onkraj gradbišča 

Študentski skupnostni vrtovi 

Smetumet – Kulturno ekološko društvo 

Irena Woelle 

Društvo Saprabolt! 

Ekologi brez meja 

Botanični vrt Univerze v Ljubljani 

Zavod pod Strehco 

Ljubljananjam 

All.Hand.Bazar 

Belinov štiblc

Spoznaj svojo hrano 

Knjižnica pod krošnjami 

Plezalni center Ljubljana 

 

Scroll Up