Zelemenjava

Sprehod mimo vrtnih ograj

kdaj in kje:

Datum: 5. 6.
Ura: 18.00 – 19.30
Lokacija: Travnik ob Koseškem bajerju
Organizira: Maja SimonetiInštitut za politike prostora

PROGRAM FESTIVALA

opis dogodka:

Na sprehodu po Kosezah bodo udeleženci v eni uri in pol odkrivali značilnosti lokalnih vrtov in drugih zelenih površin. Iskali bodo razlike med vrtom ob hiši in skupno zeleno površino ob ulici ter razpravljali o uporabnosti in urejenosti enih in drugih.

Posebej nas bo zanimalo, kako javne zelene površine vplivajo na podobo naselja in na vsakdanje življenje. Namen sprehoda je opozoriti na potencial zelenih površin naselja ter spodbuditi prebivalce, da se vključijo v skupnostno načrtovanje rabe in urejanje.

vtisi z dogodka:

Hodili smo mimo vrtnih ograj v Kosezah in se čudili, koliko lepega prostora: širokih uličnih zelenic, velikih in manjših drevoredov, zaraščenih vodnih kanalov, obcestnih živic in ozelenjenih skupnih dvorišč, poleg vsem dobro znanega Koseškega bajerja, premore ta soseska enodružinskih hiš. Nekdo je skrbno načrtoval to gradnjo na robu mesta in imel v mislih dragocenost skupnega odprtega prostora, ki jo cenijo tudi prebivalci v individualnih hišah. Ni ga čez skupno dvorišče in večerni met na koš s sosedi! Čez sosesko tečeta kar dva vodna kanala, pritoka potoka Pržanca, prečka jo POT, ima pa tudi čisto svoj, majhen park. Živahen utrip življenja okrog bajerja se je komaj dotika. Sprehajalne poti vodijo po robovih in naokrog, tudi novi vrtički so na prvi njivi za zadnjim nizom hiš. Pravo malo vrtno mesto.

Scroll Up