Zelemenjava http://www.zelemenjava.si/chelsea-fringe-lj

Ljubljanska ekovrtnarska gverila raziskuje tla in biotsko raznovrstnost

Datum: 5. 6. 2015
Ura: 9.00 – 12.30
Lokacija: Pred DIJAŠKIM DOMOM TABOR na Vidovdanski cesti in v OKOLJSKEM CENTRU na Trubarjevi 50
Organizira: Inštitut za trajnostni razvoj
Kontakt:

Tabor_vzpostavitev vrta

opis dogodka:

Svetovni dan okolja in Mednarodno leto tal 2015 bomo obeležili z izvedbo javnega raziskovalnega in osveščevalnega dogodka za otroke in mlade z območja Mestne občine Ljubljana. Na urbanem ekovrtu ob dijaškem domu Tabor bomo pripravili raziskovalno ekovrtnarsko delavnico na temo »Živa tla – zdravo okolje – zdravi pridelki« za skupine šolarjev oziroma dijakov. Rezultate bomo predstavljali širši javnosti na samem dogodku v obliki »spletne konference za javnost«. Javljali se bomo neposredno z ekovrta in bližnjega Okoljskega centra. Sodelujoče bomo pogostili z ekološko malico.

Namen dogodka je ozaveščanje učencev, dijakov, učiteljev, staršev, okoliških prebivalcev in javnosti o soodvisnosti med naravo in našim delovanjem, s poudarkom na biotski raznovrstnosti tal, saj je leto 2015 mednarodno leto tal. Urbani vrtiček bogati biotsko raznovrstnost, urejenost in privlačnost lokacije. Spodbuja pozitiven odnos do prostora in okolja v mestu: sodelujoči prepoznavajo lepoto, vloženo delo in skrb za vrtove in zelene površine, ter se do njih vedejo spoštljivo.

Izvedbo dogodka sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Udeležba na dogodku je možna za šole iz Mestne občine Ljubljana, ki se predhodno prijavijo (solski.ekovrt@itr.si).

english

dogodki festivala chelsea fringe 2015:

Scroll Up